Projektu realizācija no idejas līdz gatavam risinājumam

Projekta realizācija no idejas līdz gatavam produktam

Kopīgi izstrādāsim projekta konceptu, izgatavosim paraugus, nosūtīsim piedāvājumu, sagatavosim Jūsu produktu, pārbaudīsim sasniegto rezultātu. Posmsecīguma metode aizvedīs mūs pie vēlamā rezultāta!

Jūsu ieguvumi no mūsu izstrādātās projektu vadības metodes

Zināšanas

Zināšanas

Mūsu projektu vadības metode paredz informēt un sniegt zināšanas klientam par iespējamajiem risinājumiem projekta realizēšanai, norādot uz to priekšrocībām un trūkumiem.

Skaidrs risinājums

Skaidrs Risinājums

Koncepts, maketi, paraugi u. c. – mēs piedāvājam posmsecīguma metodi, lai gaidītais rezultāts atbilstu vēlmēm, iespējām un vajadzībām.

Projekta pārredzamība

Projekta pārredzamība

Mūsu komanda sniegs informāciju par Jūsu projekta realizācijas posmiem. Pieredze rāda, ka tas būtiski uzlabo darba efektivitāti pasūtītāja pusē.

Vēlamais rezultāts

vēlamais rezultāts

Lielākā priekšrocība! Mēs pārbaudām sasniegto rezultātu, lai to varētu uzlabot.

Nodrošinām pilnu projektu vadības ciklu

Mūsu komandas ilggadējā pieredze poligrāfijas nozarē un dažādu projektu realizēšanā ir pierādījusi, ka mēs varam nodrošināt klienta vēlmēm atbilstošu rezultātu!

1

IZZINĀŠANA

Izzinām klienta vajadzības – sasniedzamo mērķi, apjomu, uzņēmuma un komunikācijas stilu,
nozares specifiku, uzklausām idejas un vēlmes.

2

INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA

Apkopojam iegūto informāciju un sagatavojam tās kopsavilkumu. Katrai vēlmei un prasībai ir noteiktas
iespējas un risinājumi. Apzinām tos, lai sagatavotu savu piedāvājumu.

3

PIEDĀVĀJUMS

Sagatavojam piedāvājumu, norādot informāciju par izmantotajām tehnoloģijām un materiāliem,
darba specifikāciju, izgatavošanas termiņu un projekta realizācijas izmaksām.

4

IZGATAVOŠANA

Izgatavojam Jūsu produktu pēc ieplānotā ražošanas grafika.
Nodrošinām projekta pārredzamību tā izstrādes un realizācijas procesā.

5

REZULTĀTS

Jūs saņemat gatavu produktu, kas ir saražots pēc Jūsu vēlmēm.

6

ATGRIEZENISKĀ SAITE

Vai realizētais projekts ir sasniedzis Jūsu izvirzīto mērķi?

Jā!

Priecāsimies arī turpmāk realizēt Jūsu projektus!

Kopīgi pārskatīsim projektu vadības metodi, noteiksim neatbilstības cēloņus un nākamo projektu realizēsim ar dubultu atdevi. Risinājumi ir vienmēr!

Vai Jums ir ideja?

Mūsu komanda ir gatava to realizēt.